Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny získalo Certifikát systému manažérstva kvality

V dňoch 16. a 17. septembra 2020 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnil certifikačný audit ISO 9001, ktorého…Read More