Vedenie rezortu práce dnes oslavuje MDD návštevami centier pre deti a rodiny

V centrách pre deti a rodiny má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k dnešnému Medzinárodnému dňa detí umiestnených celkovo 5 170 detí. Najvyšší predstavitelia rezortu práce, minister, štátny tajomníci a generálna tajomníčka služobného úradu pri príležitosti ich sviatku navštívili 325 z nich v 5 centrách pre deti a rodiny po Slovensku. Okrem toho, že deti potešia darčekmi a zahrajú sa s nimi, budú s tými staršími a vedením centier hovoriť o ich potrebách a fungovaní. Práve zážitok stretnutia a prax je najlepšou možnosťou správneho uchopenia problémov spojených s fungovaním týchto centier. Cieľom je modelovať systémové kroky na vytvorenie lepších podmienok pre deti v centrách pre deti a rodiny.Read More