Viac ako 70 pracovných miest bude podporených vďaka investičnej pomoci pre sociálne podniky  

Ku koncu novembra bolo na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny doručených takmer tridsať žiadostí o poskytnutie…Read More