Vyzvanie pre národný projekt: „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“

Aktívne začlenenie, podpora rovnakých príležitostí a zlepšenie zamestnateľnosti pre utečencov, ktorí na Slovensko prichádzajú z Ukrajiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo vyzvanie, ktoré má za cieľ sprostredkovať pomoc ľuďom z Ukrajiny, poskytnúť im sociálne poradenstvo aj podporu, aby sa dokázali čo najlepšie začleniť do našej spoločnosti.Read More