Vznikol nový poradný orgán vlády zodpovedný za rodinnú politiku

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rezortu práce na vytvorenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Cieľom je vytvoriť funkčný poradný orgán vlády, ktorý by pri tvorbe a realizácii rodinnej politiky spájal štátne orgány, samosprávu, akademické inštitúcie, stavovské a mimovládne organizácie. Rodina je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Vláda vníma podporu rodiny ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja a plní svoje programové vyhlásenie.Read More