Zabezpečíme komplexného dodávateľa telekomunikačných a sieťových služieb pre celý rezort s cieľom úspory verejných zdrojov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa verejné obstarávanie na výber dodávateľa telekomunikačných a sieťových služieb. Podmienkou je poskytovanie komplexných služieb pre celý rezort práce, vrátane jej všetkých podriadených organizácií. Výsledok má priniesť výrazné šetrenie verejných financií, kvalitný servis a tiež inovácie. Nový dodávateľ bude poskytovať služby na obdobie 36 mesiacov.Read More