Zabezpečujeme starostlivosť o ľudí z Ukrajiny odkázaných na sociálnu službu

Osoby, ktoré prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko so zdravotným hendikepom alebo sú odkázaní na sociálnu starostlivosť, dostanú prvé sociálne poradenstvo a pomoc už po prekročení hranice.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo usmernenie pre vyššie územné celky (VÚC), mestá, obce aj poskytovateľov sociálnych služieb, ako postupovať s cieľom zabezpečiť čo najskoršiu starostlivosť pre všetkých, ktorí sú na ňu zdravotne odkázaní.Read More