Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín prinesie pracovnú silu do nedostatkových profesií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR identifikovalo niektoré profesie s chýbajúcou pracovnou silou a vyvíja úsilie o selektívne otvorenie trhu práce pre vybrané skupiny zamestnancov z cudziny. V tejto súvislosti vláda SR prijala nariadenia, ktoré umožňujú jednoduchšie získavanie národných víz pre vybrané kvalifikácie. V dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine bolo dnes (23.3.) na vláde SR schválené doplnenie jedného z nariadení. Rozširuje sa okruh krajín pôvodu občanov tretích krajín, ktorým budú udeľované národné víza.Read More