Zariadeniam sociálnych služieb a centrám krízovej intervencie finančne prilepšíme

Od januára budúceho roka si finančne prilepšia zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú pobytovú a ambulantnú formu sociálnej služby pre odkázané skupiny obyvateľov. Navyše po prvýkrát sa bude valorizovať systémovým nastavením aj finančný príspevok pre zariadenia krízovej intervencie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaradilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška finančných príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023. Na tento účel by malo ísť dodatočných 10,7 milióna eur.Read More