Zasadnutia ministrov Rady Európskej únie pre sociálnu politiku

Francúzsko od 1. januára 2022 predsedá Rade Európskej únie (EÚ). V tejto funkcii vystriedalo po 6 mesiacoch Slovinsko. Práve Francúzsko hostilo 16. a 17. februára dve zasadnutia ministrov. Prvým z nich bola Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku ( EPSCO ) v Bordeaux a druhým Neformálna konferencia ministrov zodpovedných za sociálnu ekonomiku v Paríži. Hlavnou témou oboch stretnutí bolo budovanie sociálne silnej Európy, ktorá je schopná konať, čo je vyjadrené aj v motte nového predsedníctva „Obnova, sila a spolupatričnosť”. Slovensko na stretnutiach Rady EÚ zastupoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.Read More