Zásady vyplácania pomoci v hmotnej núdzi od medzinárodných organizácií

Od 1. mája na Slovensku funguje program núdzovej finančnej pomoci, ktorú poskytujú medzinárodné organizácie – Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC). Už v najbližších dňoch vyplatia prvé dávky finančnej pomoci namiesto dávok v hmotnej núdzi, ktoré 2 mesiace vyplácali úrady práce. Nárok na túto pomoc v núdzi majú všetci odídenci z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska a žiadatelia o azyl, ktorí prišli od 24. februára 2022 na Slovensko. Každý žiadateľ môže pritom požiadať a získať finančnú podporu len od jednej zo zapojených organizácií. Výška pomoci je vo všetkých prípadoch rovnaká.Read More