Zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu pocíti v tomto roku približne 76 400 poberateľov

Opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, dostanú od 1. júla vyšší opatrovateľský príspevok. Prvé zvýšenie pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), tak dostane po novom príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre tento rok, t. j. 508,44 eura mesačne. Zvyšuje sa aj hodinová sadzba osobnej asistencie a to na 4,82 eura.Read More