Aj ty môžeš pomôcť vyčerpanému personálu v zariadeniach sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) hľadá dobrovoľníkov do pobytových zariadení sociálnych služieb. Vyčerpanému personálu, ktorý sa stará o klientov v zariadeniach s výskytom ochorenia COVID-19, tak môžeš pomôcť aj ty.Read More