Deti sa podieľajú na veciach verejných

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatná organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len NKS) aj v roku 2023 zapojilo deti do tvorby strategického materiálu, ktorý sa ich týka. Celý rok sa niesol v myšlienke, že ak chce robiť niečo pre deti, musí to robiť s nimi. Zaujímali sme sa prevažne o názor detí na otázky ohľadom duševného zdravia, diskriminácie a nahlasovania či vyhľadania pomoci. Práve tieto témy budú patriť v roku 2024 medzi priority NKS.Read More