Európsky deň opatrovateliek a opatrovateľov pripomína záväzok k rozvoju sociálnych služieb

Tohtoročný 6. október venovaný Európskemu dňu opatrovateliek a opatrovateľov má za cieľ poukázať na potrebu rovnováhy v ich pracovnom a súkromnom živote. Je príležitosťou na ocenenie dôležitej úlohy, ktorú opatrovatelia zohrávajú v našej spoločnosti a diskusiu o vízii ďalších krokov s ohľadom na demografický vývoj. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne pracuje na zlepšení kvality života našich občanov a na rozvoji odvetvia opatrovateľstva a sociálnych služieb. Tieto kroky zahŕňajú zvýšenie finančnej podpory pre sociálne služby aj zachovanie dôležitej terénnej opatrovateľskej služby.Read More