Legislatíva nebráni zariadeniam sociálnych služieb byť „animal friendly“

Zákon o sociálnych službách neustanovuje povinnosť poskytovateľa sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) s pobytovou formou prijať klienta aj so zvieraťom. Avšak tento zákon to ani nezakazuje. Psa, resp. iné zviera prijímateľa sociálnej služby môže takéto zariadenie „ubytovať“ na základe žiadosti klienta pod podmienkou, že s tým poskytovateľ sociálnej služby v konkrétnom zariadení súhlasí.Read More