Minister Krajniak plní svoje sľuby a zlepšuje informovanosť o sporení v II. pilieri

V novembri minulého roka predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak 10 zásad návrhu ústavného zákona, ktoré majú priniesť do dôchodkového systému istotu, stabilitu, solidaritu, udržateľnosť, spravodlivosť a informovanosť. V oblasti informovanosti ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto zavádza nový vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa s prehľadnejšou štruktúrou a komplexnejším obsahom.Read More