Ministerstvo práce pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi

Realizácia projektu „Reducing Gender Pay Gap“ – Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov dopomôže aj na Slovensku vytvoriť systém, ktorý odstráni tieto mzdové rozdiely. Ide o výsledok bilaterálnej spolupráce zástupkýň a zástupcu z rezortu práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Národného inšpektorátu práce SR spolu so skupinou islandských odborníkov. S využitím poznatkov islandskej praxe expertný tím vypracoval odporúčania na podporu rovnosti odmeňovania, ktoré relevantné inštitúcie postupne zavádzajú do praxe.Read More