Ministri V4 sa dnes zhodli na potrebe pomoci rodinám

30. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny potvrdzuje svoju opodstatnenosť, a ako sa už niekoľkokrát ukázalo, súdržnosť členských krajín priniesla pozitívne výsledky aj na úrovni EÚ. Na počiatku tridsaťročnej cesty stáli krajiny V4 pred otázkou: ako rýchlo a efektívne preorientovať svoje hospodárstva z centrálne plánovaného mechanizmu na trhové ekonomiky, integrovať sa do európskych a euroatlantických štruktúr. Spolupráca Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska pokračuje aj po naplnení pôvodných spoločných cieľov otváraním dôležitých spoločných tém, prinášaním efektívnych riešení.Read More