MPSVR: Sme pripravení na ďalšiu vlnu pandémie v zariadeniach sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) je pripravené okamžite sprísniť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, ak si to situácia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 bude vyžadovať. Aj v spolupráci so samosprávami ako zriaďovateľmi zariadení pripravuje novelizáciu Pandemického plánu MPSVR SR, ktorý vychádza z praxe, a najmä predošlých skúseností počas krízového obdobia. Cieľom je predovšetkým ochrana zdravia a psychickej pohody klientov ako aj stabilita zamestnancov zariadení. Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu práce považuje aktuálnu situáciu v zariadeniach sociálnych služieb za pokojnú a stabilizovanú.Read More