Na podporu zvyšovania zručností vynaložil rezort práce za posledný rok desiatky miliónov eur

Podpora vzdelávania je podľa rezortu práce kľúčovou činnosťou pri efektívnej podpore zamestnanosti a znižovaní počtu ľudí bez práce. Aktuálne je v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny spustených viacero projektov a opatrení, ktoré pomáhajú pri zvyšovaní zručností tak u zamestnancov aj nezamestnaných. Rezort práve na ich podporu vynakladá desiatky miliónov eur.Read More