Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti vykážu svoju činnosť novým spôsobom

Pre agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania a sprostredkovateľov zamestnania za úhradu začali…Read More