Nové efektívnejšie opatrenia v oblasti zamestnanosti

Novela zákona o službách zamestnanosti prináša od nového roka viacero efektívnych opatrení na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest. Aktívne opatrenia na trhu práce už v súčasnosti ukazujú dobré nastavenia. K najdôležitejším ukazovateľom patrí znižovanie nezamestnanosti, ktorá kontinuálne od začiatku roka klesá a zamestnanosť stúpa. V počte zamestnaných Slovensko dosiahlo v novembri predkrízovú úroveň, čo potvrdzuje, že trh práce funguje dobre. Ide o dôkaz, že projekty, zamerané na podporu a tvorbu pracovných miest z dielne rezortu práce majú obrovský dosah a význam. Od nových opatrení zákona o službách zamestnanosti očakáva rezort práce ďalšie viditeľné zlepšenia.
Zriadenie Aliancie sektorových rád je predpokladom zvýšenia relevancie študijných programov na základe potrieb trhu práce. Úprava definície chránenej dielne podporuje zamestnávanie tých najodkázanejších osôb, ktoré majú kvôli zdravotným obmedzeniam sťažený prístup na trh práce. Uchádzači o zamestnanie sa už po novom nebudú musieť hlásiť na úrade podľa trvalého pobytu. Novela prináša aj jednoduchšie zamestnávanie cudzincov, čo je žiadúce najmä v nedostatkových profesiách.Read More