Nový portál uľahčí administratívu v oblasti agentúrneho zamestnávania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje pracovný portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk o novú elektronickú službu. Určená je pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti. Elektronizácia služieb odľahčí administratívu poskytovateľov a zefektívni ich vzájomnú komunikáciu s úradmi. Po vytvorení hlavného pracovného portálu, ako aj elektronických služieb pre nahlasovanie a odhlasovanie pracovnoprávneho vzťahu s cudzincami v minulom roku, prinášame verejnosti ďalšie služby, ktoré zodpovedajú debyrokratizácii a elektronizácii štátnej správy.Read More