Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre školopovinné deti, ktorým sa …

Od 15. augusta možno požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre…Read More