Odborníci z ministerstva si vymenili skúsenosti s českými kolegami v oblasti lekárskej posudkovej činnosti

Téma fungovania lekárskej posudkovej činnosti bola predmetom diskusie v rámci bilaterálneho stretnutia expertov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v dňoch 6.-7. októbra. Zástupcovia slovenského ministerstva práce, ústredia práce a Sociálnej poisťovne si s českými rezortnými kolegami vymenili vzájomné poznatky, skúsenosti, ako aj riešenia z praxe v oblasti posudkovej činnosti.Read More