Odídenci z Ukrajiny sa na slovenskom trhu práce uplatňujú ťažšie

Integrácia ukrajinských odídencov na slovenskom trhu práce a z nej plynúci príjem ostávajú základným predpokladom pre nezávislý a dôstojný život u nás. Darí sa im hľadať prácu? Zodpovedá táto práca ich dosiahnutému vzdelaniu? Darí sa im posúvať na lepšie pozície? Integráciu odídencov a ich uplatnenie na Slovensku analyzoval Inštitút sociálnej politiky.Read More