OKRÚHLY STÔL PRINIESOL RIEŠENIA NA POMOC RODINÁM S ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMI DEŤMI. MINISTER PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ERIK TOMÁŠ PREDSTAVIL ŠTYRI OPATRENIA

Za okrúhlym stolom k riešeniu neľahkých životných situácií rodín s ŤZP deťmi sa zišli zástupcovia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ústredia práce, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska Božena Kováčová a tiež predstaviteľky jednotlivých platforiem, ktoré zastupujú rodičov detí s ŤZP. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš prišiel s niekoľkými návrhmi, ktoré týmto rodinám pomôžu. Spomínaní predstavitelia jednotlivých organizácií tieto opatrenia vítajú.Read More