Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

V spolupráci s rezortom školstva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo pomoc aj pre materské…Read More