PVV: Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupiny

Vláda SR si osvojila odborné priority ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Sone Gaborčákovej a zaradila ich do programového vyhlásenia vlády. Pre rezort práce ide o krátkodobé a strednodobé priority pod názvom „Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná, ako jej najzraniteľnejšie skupiny“.Read More