Rezort práce predstavuje ďalší balík projektov na podporu zamestnanosti

Súbor troch nových projektov je zameraný na vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, motivovanie ľudí k zotrvaniu na…Read More