Rezort práce uľahčí poskytovateľom sociálnych služieb administratívu, ušetrí čas i peniaze

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pripravuje nový Informačný systém sociálnych služieb. Ten plne zdigitalizuje vykazovanie, odstráni v ňom duplicity. Uvedenie systému do prevádzky je naplánované na január 2022.Read More