Slovensko na zasadnutí Rady EPSCO: Podporujeme sociálny dialóg a dlhodobú sociálnu starostlivosť

Sociálny dialóg a sociálny štít pre politiky orientované na ľudí boli kľúčovými témami stretnutia Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO). Zástupcovia rokovali v Madride (13. a 14. júla) v súvislosti s prehlbovaním Európskeho piliera sociálnych práv. Slovensko na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.Read More