Sociálni partneri prerokovali návrhy zmien Plánu obnovy a odolnosti SR

Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády včera mimoriadne rokovali o návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti SR. Predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak tak reagoval na požiadavku Úradu vlády SR prerokovať aktualizáciu POO SR s členmi tripartity. Sociálni partneri vzniesli niekoľko zásadných pripomienok.Read More