Sociálni partneri sa už druhýkrát dohodli na výške minimálnej mzdy

V pondelok 21. augusta 2023 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR rokovali zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predovšetkým o výške minimálnej mzdy pre budúci rok. Tak ako minulý rok, aj tentokrát sa im podarilo uzavrieť dohodu. Mesačná minimálna mzda v roku 2024 bude predstavovať sumu 750 eur. Sociálni partneri vyjadrili podporu aj návrhu nariadenia, ktoré umožňuje udeliť národné víza pre cudzincov pracujúcich v oblasti priemyslu.Read More