Soňa Gaborčáková: Úspešne sme naplnili všetky stanovené priority a adresne podporili najzraniteľnejšie skupiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením Sone Gaborčákovej úspešne naplnilo stanovené priority v znení hlavnej myšlienky programového vyhlásenia vlády, že „Spoločnosť vie byť len taká silná a odolná ako jej najzraniteľnejšie skupiny“.Read More