Štát rozbehol nový národný projekt pre podporu opatrovateľských služieb. …

Poskytovatelia opatrovateľskej služby v mestách a obciach môžu od dnešného dňa žiadať o refundáciu personálnych výdavkov na…Read More