Štátny tajokník Branislav Ondruš ocenil výmenu skúseností na medzinárodnom stretnutí zamestnávateľov v stavebníctve

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) uskutočnilo informačné stretnutie pre zamestnávateľov v stavebnom sektore. Jeho hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom návody a praktické informácie na lepšie plnenie povinností a aplikáciu správnych postupov pri vysielaní pracovníkov do zahraničia. Zamestnávatelia, zamestnávateľské zväzy a združenia z celého Slovenska mali príležitosť získať cenné poznatky v oblasti vysielania pracovnej sily. Odborné stretnutie s účasťou zahraničných expertov otvoril štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.Read More