ŠTÁTNY TAJOMNÍK BRANISLAV ONDRUŠ: VEKOVÝ MANAŽMENT BY MAL BYŤ ZÁKLADNOU VÝBAVOU PERSONÁLNEJ POLITIKY KAŽDÉHO ZAMESTNÁVATEĽA

Demografické zmeny, starnutie populácie, automatizácia a robotizácia vnášajú do pracovného prostredia aj ďalšie dynamické zmeny. Tieto sú úzko späté s problematikou starnutia zamestnancov v pracovnom procese. Odpovede na tieto výzvy sa už po 21. krát snažila priniesť konferencia Age Management SALON, ktorú 18. apríla 2024 otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Konferenciu pre odborníkov z oblasti HR, vzdelávania a rozvoja dospelých organizovala Slovenská asociácia age managementu (SAAM).Read More