Uľahčujeme proces zamestnávania cudzincov v priemysle

Vláda SR schválila na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nariadenie, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre cudzincov z tretích krajín, a to v zamestnaniach v oblasti priemyslu. Ide o selektívne otvorenie trhu práce v povolaniach s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Národné víza sú určené pre zamestnávanie štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín a je možné ich udeliť najviac na jeden rok. Rezort práce tak v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce a tiež požiadavky zamestnávateľov.Read More