Úrady práce sociálnych vecí a rodiny majú nový nástroj na podporu mladých ľudí

Nezamestnaní ľudia vo veku do 30 rokov majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu…Read More