Úrady rezortu práce budú piatok 23. a utorok 27. decembra v obmedzenej prevádzke

Znižovanie spotreby a efektívne využívanie energií je vzhľadom na rast ich cien pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prioritou. Z toho dôvodu dôjde v dňoch 23. až 27. decembra k vypnutiu alebo utlmeniu kúrenia v niektorých administratívnych budovách v jeho správe. Zatvorené budú pobočky Sociálnej poisťovne a pobočky Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR. K dispozícii verejnosti budú elektronické služby a podateľne úradov práce.Read More