V roku 2022 sme zariadeniam sociálnych služieb prispeli na náklady na energie sumou takmer 25 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už poslalo na účty zariadení sociálnych služieb a tiež zariadeniam starostlivosti o deti do 3 rokov, t.j. jasliam jednorazové dotáciu určenú na pokrytie ich nákladov na energie a s tým spojených ďalších prevádzkových nákladov.Read More