V tomto roku pomôžeme s cenami energií aj zariadeniam sociálnych služieb

Do pomoci s energiami budú po novom zaradené aj zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú napojené na centrálne zdroje tepla. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky kladne reagovalo na požiadavku ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša o zaradenie týchto zariadení do pomoci s energiami.Read More