Zachránili sme 7 447 pracovných miest z nahlásených hromadných prepúšťaní

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam ostal trh práce v druhom polroku 2020 stabilný. Minulý rok firmy, v rámci hromadných prepúšťaní, plánovali zrušiť 10 276 pracovných miest, napokon z nich zachovali 7 447 miest. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR svojím aktívnym prístupom a účinnými opatreniami Prvej pomoci pomohlo udržať jednu tretinu pracovných miest na Slovensku. Súčasne z projektov aktívnej politiky práce sme podporili zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie. Vďaka tejto pomoci si našlo zamestnanie alebo začalo podnikať až 30 100 ľudí. Opodstatnenosť opatrení potvrdzuje aj fakt, že v roku 2020 sme udržali úroveň prepustených z pracovného pomeru v rámci hromadných prepúšťaní na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcimi rokmi.Read More