1. ročník konferencie Bezpečnosť detí v online priestore pripadne na Deň bezpečného internetu 7. februára

Národné koordinačné stredisko pre ochranu detí pred násilím (NKS) spoluorganizuje dve významné udalosti zamerané na bezpečnosť detí v online priestore. Prvou sú oslavy Dňa bezpečného internetu, ktorý tento rok pripadá na 7. februára 2023. NKS spolu s neziskovou organizáciou digiQ ocenia vybrané odpovede detí, ktoré sa v rámci témy, ako vnímajú bezpečnosť na internete, vyjadria ľubovoľnou umeleckou formou. Druhou udalosťou je konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. Konferencia nadväzuje na Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí pred násilím na roky 2022-2023.Read More