60. výročie Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v znamení ľudskosti a sociálnych práv

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (IPR) oslavuje v tomto roku 60. výročie svojej existencie. Ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu, pracovnú a liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným znevýhodnením. Zohráva jedinečnú rolu pri integrácii ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Inštitút tvoria Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie a Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím.Read More