Vďaka chystaným zmenám sa minimálna mzda ku koncu volebného obdobia môže šplhať k úrovni 1000 Eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už na začiatku nového roka začalo intenzívne pracovať na legislatíve, ktorá upraví mechanizmus výpočtu minimálnej mzdy. Zmena by mala nastať v tom, že sa minimálna mzda automaticky stanoví ako 60% priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak.Read More