Bezpečné letné prázdniny: princípy ochrany detí pri rôznych aktivitách

Aj počas letných prázdnin je dôležité vytvárať také podmienky pre deti, aby sa cítili bezpečne. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch prináša princípy preventívnych opatrení ako v rámci určitej organizácie, skupiny, klubov, či mimoškolských aktivít chrániť deti pred činmi, ktoré predstavujú riziko pre ich bezpečnosť. Cieľom týchto opatrení nazývaných aj „safeguarding“ je vytvárať a udržiavať bezpečné prostredie a kultúru v priestoroch, kde deti trávia čas.Read More