Inšpekcia v sociálnych veciach eviduje nárast prijatých podnetov

Inšpekcia v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizovala počas prvých ôsmich mesiacov od svojho vzniku takmer 100 dozorov a prijala takmer 200 oznámení. Cieľom inšpekcie je prispieť k ochrane práv a záujmov osôb odkázaných na pomoc a zvyšovanie kvality poskytovanej pomoci prostredníctvom overovania plnenia zákonných povinností rôznych subjektov.Read More